Waiting
SumDU

Перегляд розробки

Назва розробки

Пристрій для диспергування в рідинах

Галузь

Хімічна промисловість

                 

Автори

Стороженко В.Я.

Сутність розробки, її опис, основні характеристики

Реактори з пристроями для диспергування газів в рідинах, які використовуються в хімічній, нафтопереробній промисловості дозволяють, в порівнянні з класичними барботажними апаратами, забезпечувати більш високий газовміст газорідинних сумішей та високі значення коефіцієнту масообміну, а також і інтенсивну циркуляцію газової фази в об’ємних апаратах.

Інтелектуальний захист розробки

По даному напрямку авторами одержано більше 8 авторських свідоцтв та патентів на засоби та апаратурне оформлення технологічних процесів в газорідинних реакторах, опубліковано більше 40 наукових праць. На відміну від відомих пристроїв для перемішування в розроблених конструкціях використовується механізм перетворення енергії для забезпечення усмоктування газового реагенту через порожнисті канали мішалки, використовуючи дію відцентрової сили та утворення турбулентної зони за лопатями.

Порівняння зі світовими аналогами

---

Економічна привабливість розробки для просування на ринок, впровадження та реалізації, показники, вартість

Використання в промислових реакторах самоусмоктуючих мішалок дозволяє, як правило, скоротити термін проведення реакцій, збільшити ступіть конверсії газового реагенту та отримати більш якісний продукт, особливо при низькому тиску газового реагенту. Це дозволяє при мінімальних затратах отримати значний економічний ефект в реальних технологічних процесах.

Галузі, міністерства, відомства, підприємства, організації, де планується реалізувати результати розробки

Самоусмоктуючі мішалки можуть бути використані в газорідинних реакторах для проведення процесів сульфірування вуглеводнів газовим реагентом, хлорування, окислення (озонування) та на стадіях очистки відпрацьованих рідин від забруднення хімічними речовинами.

Стан готовності розробки до впровадження

Дані реактори, з пристроями для диспергування в рідинах, можуть бути розроблені для відповідних технологічних процесів виробництва.

Результати впровадження

Реактори об’ємного типу з самоусмоктуючими мішалками випробувані в промислових умовах на стадіях сульфірування та хлорування органічних речовин газоподібними реагентами; використовуються в виробництвах поверхнево-активних речовин на стадіях сульфірування альфа-олефинів та тяжкої фракції алкіл бензолів.

 

 

Центр науково-технічної і економічної інформації

вул. Р.-Корсакова, 2, Суми, 40007, Україна тел. (0542)68-76-73, 33-41-08

E-mail: info@cnti.sumdu.edu.ua, dkurbatov@sumdu.edu.ua

Шановні співробітники!

Виконавши авторизацію у сервісі, Ви маєте можливість ...