Waiting
SumDU

Перегляд розробки

Назва розробки

Інноваційні підходи до лікування гострих кишкових інфекцій, спричинених умовно патогенними мікроорганізмами

Галузь

Медицина

Автори

Чемич М. Д., Полов’ян К. С.

Сутність розробки, її опис, основні характеристики

Розробки відносяться до галузі медицини та можуть бути використані при лікуванні хворих на гострі кишкові інфекції, які викликані умовно патогенними мікроорганізмами. В основу розробки поставлено завдання створення способу лікування гострих кишкових інфекційних захворювань, викликаних умовно патогенними мікроорганізмами, шляхом призначення колоїдного срібла з розмірами частинок 25 нм і комбінованого пробіотика, що дозволяє зменшити ендогенну інтоксикацію, видалити збудників і нормалізувати кишковий мікробіоценоз, що покращує ефективність лікування. Поставлене завдання вирішується тим, що в способі лікування гострих кишкових інфекцій, викликаних умовно патогенними мікроорганізмами, шляхом внутрішнього призначення на фоні загальноприйнятої терапії комбінованого пробіотика “Лакто” по 1 капсулі три рази на добу через 30 хвилин після прийому їжі протягом 5 днів і додатково призначають колоїдне срібло з розмірами частинок 25 нм, стабілізоване лимонною кислотою, у концентрації 10 мг/л по 100 мл три рази на добу за 15 хвилин до їжі.

Інтелектуальний захист розробки

В основу способів лікування дорослих хворих з гострими кишковими інфекціями покладено принципово нові рішення. Сумський державний університет (СумДУ) є заявником, а, отже, і власником 2 патентів на корисну модель.

Порівняння зі світовими аналогами

Зазначений спосіб лікування не має аналогів.

Економічна привабливість розробки для просування на ринок, впровадження та реалізації, показники, вартість

При впровадженні у клінічну практику даного способу лікування скорочується термін перебування хворого у стаціонарі на 1 добу, що зменшує економічні збитки. Це супроводжується найнижчим зростанням середньої вартості поліпшення стану пацієнта на 1 одиницю.

Галузі, міністерства, відомства, підприємства, організації, де планується реалізувати результати розробки

Заклади охорони здоров’я інфекційного профілю.

Стан готовності розробки до впровадження

Дані щодо розробки використовуються в навчальному процесі в системі підготовки студентів і перепідготовки лікарів на кафедрах інфекційних хвороб Сумського державного університету, Кримського державного медичного університету ім. С. І. Георгієвського, Івано-Франківського національного медичного університету, Української медичної стоматологічної академії і Буковинського державного медичного університету.

Результати впровадження

Матеріали та результати, які були отримані при виконанні даної розробки, впроваджено в роботу Сумської обласної клінічної інфекційної лікарні імені З. Й. Красовицького, інфекційного відділення Сумської міської лікарні № 4, районних інфекційних відділень Сумської області, 7-ої міської лікарні міста Сімферополь, Івано-Франківської обласної клінічної інфекційної лікарні, Полтавської обласної клінічної інфекційної лікарні та Чернівецької обласної клінічної лікарні.

Визнання розробки (сертифікати, нагороди тощо)

Розробки нових методів лікування дорослих хворих з гострими кишковими інфекціями, викликаними умовно патогенними мікроорганізмами, визнано та відзначено: патент № 71846 України, (51) МПК (2006.01) А 61 К 33/38. “Спосіб лікування гострих кишкових інфекцій, викликаних умовно патогенними мікроорганізмами з використанням колоїдного срібла” / Чемич М. Д., Полов’ян К. С., Гуков С. В.; заявник і патентовласник Сумський державний університет. – № u201201181; заявл. 06.02.2012; опубл. 25.07.2012, Бюл. № 14. Патент № 73202 України, (51) МПК (2006.01) А 61 К 35/74. “Спосіб лікування гострих кишкових інфекцій, викликаних умовно патогенними мікроорганізмами з використанням комбінованого пробіотика і колоїдного срібла” / Чемич М. Д., Полов’ян К. С.; заявник і патентовласник Сумський державний університет. – № u201204096; заявл. 03.04.2012; опубл. 10.09.2012, Бюл. № 17. Інформаційний лист про нововведення в системі охорони здоров’я № 324 – 2012 “Застосування комбінованого пробіотика “Лакто” в лікуванні гострих кишкових інфекцій, викликаних умовно патогенними мікроорганізмами”.

Шановні співробітники!

Виконавши авторизацію у сервісі, Ви маєте можливість ...