Waiting
SumDU

Перегляд розробки

Назва розробки

Багатофункціональний теплогенеруючий агрегат для кормоприготування у тваринництві

Галузь

Сільське господарство та харчова промисловість

Автори

Євтушенко А.О., Папченко А.А.,  Овчаренко М.С., Ковальов С.Ф.

Сутність розробки, її опис, основні характеристики

Агрегат призначений для одночасної реалізації таких процесів, як гідродинамічне подрібнення твердих включень, інтенсивне перемішування робочого середовища, його розігріву та перекачування. Це дозволяє ефективно реалізовувати такі технології, як приготування соєвої суспензії та молока, рідких кормових сумішей, підігріву води. 

Інтелектуальний захист розробки

На даний пристрій отриманий деклараційний патент України на корисну модель №3230, F15D1/00; Заявл. 02.08.2004; Опубл. 15.10.2004, Бюл. № 10.

Порівняння зі світовими аналогами

Відсутні світові аналоги, що дозволяють реалізовувати вказані технології в межах одного агрегату.

Економічна привабливість розробки для просування на ринок, впровадження та реалізації, показники, вартість

Розроблено типорозмірний ряд агрегатів. у порівнянні з аналогами агрегати мають більш низькі масогабаритні показники, за рахунок використання вихрової проточної частини досягається більш високий ресурс обладнання. Показники вартості більш низькі (до 30%) у порівнянні з існуючими вузькофункціональними аналогами.

Галузі, міністерства, відомства, підприємства, організації, де планується реалізувати результати розробки

Підприємства аграрного сектору, зокрема, фермерські господарства.

Стан готовності розробки до впровадження

Розробка готова до серійного виробництва та впровадження.

Результати впровадження

Виготовлено та впроваджено більш ніж 30 зразків агрегатів у сільськогосподарських підприємствах України.

Шановні співробітники!

Виконавши авторизацію у сервісі, Ви маєте можливість ...