Waiting
SumDU

Перегляд розробки

Назва розробки

Інтелектуальні системи прийняття рішень, що самонавчаються

Галузь

Програмне забезпечення

Автори

Довбиш А.С.; Москаленко В.В.

Сутність розробки, її опис, основні характеристики

Створено основи аналізу і синтезу адаптивних систем керування слабоформалізованими технічними, технологічними, економічними, екологічними та іншими соціальними процесами, які на практиці здійснюються за умов апріорної невизначеності, і розробленні засобів інтелектуальних інформаційних технологій їх проектування. Запропоновано новий інформаційно-екстремальний метод аналізу і синтезу інтелектуальної системи підтримки прийняття рішень (СППР), що функціонує в режимі прогностичного класифікаційного керування.

Інтелектуальний захист розробки

Пат. 103691 Україна,  H01J 37/21 (2006.01). Спосіб автофокусування електронного мікроскопа за зображенням зразка, що досліджується / Довбиш А.С., Шелехов І.В., Востоцький В.О., Барило К.В. - №a201201508. Заявл. 13.02.2012; опубл 11.11.2013, бюл. №21.

Порівняння зі світовими аналогами

Перевершує світові аналоги для відповідного класу інтелектуальних систем.

Економічна привабливість розробки для просування на ринок, впровадження та реалізації, показники, вартість

Розроблена адаптивна система керування дозволила підвищити точність та оперативність керування розподіленим у часі та просторі технологічним процесом, який відбувається за умови впливу неконтрольованих випадкових факторів, пов’язаних із зміною характеристик сировини і матеріалів, умов виробництва тощо.

Галузі, міністерства, відомства, підприємства, організації, де планується реалізувати результати розробки

Підприємства хімічної, металургійної, харчової промисловості тощо.

Стан готовності розробки до впровадження

Розробка готова до впровадження в промисловість.

Результати впровадження

Розроблений апаратно-програмний інструментарій для системи керування вирощуванням сцинтиляційних монокристалів пройшов промислові випробування на НТК «Інститут монокристалів» НАН України (м. Харків).

 

 

Центр науково-технічної і економічної інформації

вул. Р.-Корсакова, 2, Суми, 40007, Україна тел. (0542)68-76-73, 33-41-08

E-mail: info@cnti.sumdu.edu.ua, dkurbatov@sumdu.edu.ua

Шановні співробітники!

Виконавши авторизацію у сервісі, Ви маєте можливість ...