Waiting
SumDU

Перегляд розробки

Назва розробки

Технологія обробки отворів у композиційних матеріалах та змішаних пакетах на основі імітаційного моделювання робочих процесів

Галузь

Нові речовини, технології і матеріали

Автори

Залога В.О.; Криворучко Д.В.; Некрасов С.С.

Сутність розробки, її опис, основні характеристики

Розроблені рекомендації щодо побудови ефективного технологічного процесу формування отворів у волокнистих полімерних композиційних матеріалах (ВПКМ) та змішаних пакетах, які забезпечують повне використання ресурсу вісьового інструменту зі збереженням якості обробленої поверхні. Розроблена технологія може бути використана у подальших дослідженнях процесів різання ВПКМ за різних умов, деформування та руйнування ВПКМ.

Інтелектуальний захист розробки

Пат. 86010 Україна,  МКИ G01K 7/02 (2006.01). Спосіб вимірювання температури при свердлінні полімерних композиційних матеріалів / Криворучко Д.В., Осадчий І.О.; Нешта А.О.; Залога В.О. (Україна). - № u201307156. Заявл. 06.06.2013; опубл. 10.12.2013, бюл. № 23. Пат. 86373 Україна,  МКИ G01Н19/02 (2006.01). Спосіб вимірювання молекулярної складової коефіцієнта тертя при високих швидкостях ковзання / Криворучко Д.В., Залога В.О., Некрасов, С.С., Нешта А.О. (Україна).  - № u201308662. Заявл. 09.07.2013; опубл. 25.12.2013, бюл. № 25. Пат. 103734 Україна,  МКИ B23C 3/32 (2006.01), B23B 1/00. Спосіб обробки круглої внутрішньої різьби / Некрасов С.С., Криворучко Д.В., Нешта А.О. (Україна).  -№ a201214037. Заявл. 10.12.2012; опубл. 11.11.2013, бюл. № 21.

Порівняння зі світовими аналогами

Розроблена технологія має перевагу перед світовими аналогами при прогнозуванні якості обробленої поверхні через можливість дослідження витягування волокна, врахування зв’язків волокно-матриці та анізотропії ВПКМ в цілому.

Економічна привабливість розробки для просування на ринок, впровадження та реалізації, показники, вартість

Розроблена технологія дозволяє підвищити ресурс вісьових інструментів зі швидкорізальних сталей та твердих сплавів при обробленні отворів у ВПКМ та змішаних пакетах.

Галузі, міністерства, відомства, підприємства, організації, де планується реалізувати результати розробки

Підприємства машинобудівної, авіакосмічної галузей економіки тощо.

Стан готовності розробки до впровадження

Розробка готова до впровадження.

Результати впровадження

Розроблена методика обробки отворів впроваджена на ТОВ «ЦТІ», ТОВ «Ворожбянский машинобудівний завод», ВАТ «Сумський завод насосного та енергетичного машинобудування «Насосенергомаш», ТОВ «КБ Укрспецмаш», ПАТ «Турбогаз», ПАТ «НВАТ ВНДІкомпресормаш». Проведено промислові випробування режимів різання та впроваджено їх при обробленні ВПКМ та змішаних пакетів на підприємствах «Гумотехсервіс» і ТОВ «НАСОСТЕХКОМПЛЕКТ». Продано невиключну ліцензію на використання способу за патентом №103734, замовник - ТОВ «ЦТІ». 

Шановні співробітники!

Виконавши авторизацію у сервісі, Ви маєте можливість ...