Waiting
SumDU

Перегляд послуги

Назва послуги

Науково-виробнича лабораторія нанокомпозитних матеріалів «Біонанокомпозит»

Підрозділ

Медицина

    

                      

Перелік послуг

Лабораторія «Біонанокомпозит» надає науково-діагностичні послуги для проведення досліджень із використанням рентгено-флуоресцентного аналізатора «Elvax Light SDD»; рентгенівського дифрактометра «ДРОН»; ліофільної (сублімаційної) сушки «ALPHA 1-2 LDplus»; стерилізатора парового «YXQ-LS-18SI», муфельної печі «СНВ 1,6.2,5.1/11И2», шейкера «KS 4000 i control»:

  • рентгенофлуоресцентний аналіз елементного складу (від Na (Z = 11) до U (Z = 92) різних зразків (твердих, порошкоподібних, рідин) із використанням приладу нового покоління «Elvax Light» із точністю 0,1 – 0,3 % . Область застосування: наукові дослідження, медична діагностика, елементний аналіз, визначення важких металів у ґрунтах, воді, якісний і кількісний аналіз мінералів, контроль якості сировини, аналіз мікроелементів у сільськогосподарських продуктах тощо;
  • проведення якісного рентгеноструктурного аналізу твердих та конденсованих зразків різної природи з оцінкою відносної кількості окремої кристалічної фази з використанням картотеки емпіричних довідкових стандартів Міжнародного центру дифракційних даних (Snternacional Center for Difraction Data – ICDD), що має 243911 записів;
  • ліофілізація біологічних препаратів, термолабільних сполук і харчових продуктів;
  • створення «портрету» балансу елементів в організмі за результатами мікроелементного аналізу волосся (МАВ-аналізу);
  • створення новітніх біосумісних наноструктурованих матеріалів на основі ортофосфатів кальцію та природного хітозану для застосування в медицині (ортопедії, травматології, комбустіології,стоматології);
  • розробка прикладних нешкідливих технологій синтезу нанорозмірних структур;
  • вивчення механізмів утворення і росту патологічних кальцифікатів.

Результати, які одержує Замовник після виконання послуги (висновок лабораторії, посвідчення, акт експертизи, звіт, рекомендації тощо)

Результати досліджень надаються замовнику у формі звіту про показники, дослідження яких внесено в Договір про надання послуг. З метою виключення можливих помилок необхідне попереднє узгодження щодо підготовки дослідних зразків для виконання аналізів.

Телефон(и)

+38(0542) 68-78-72
+38(0542) 68-77-34

Email

l_sukhodub@yahoo.com

Шановні співробітники!

Виконавши авторизацію у сервісі, Ви маєте можливість ...